top advocaten

Top Advocaten

De beste advocaten van Nederland


Nederlandse Orde van Advocaten


De Nederlandse Orde van Advocaten (N.O.V.A.) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de advocatuur. Iedere advocaat is van rechtswege (verplicht) lid van de orde. Een vergelijkbare organisatie is de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (K.N.B.).

De organisatie is ingesteld bij de Advocatenwet. De Nederlandse Orde van Advocaten is de landelijke koepelorganisatie van de plaatselijke Ordes van Advocaten waarvan er in elk arrondissement ťťn te vinden is. De organen van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn: de Algemene Raad, het College van Afgevaardigden en de Landelijk Deken. Ook bij de plaatselijke Ordes van Advocaten is een dergelijke indeling te vinden. De plaatselijke Ordes zijn autonoom.

De Nederlandse Orde van Advocaten is, als Orde, bevoegd om verordeningen uit te vaardigen die bindend zijn voor haar leden. Dit in tegenstelling tot de K.N.B., die geen Orde is.

De N.O.V.A. geeft periodiek het Advocatenblad uit, dat aan alle leden wordt toegezonden. Het Advocatenblad is het algemene vakblad voor Advocaten. Het is tegelijk het officiŽle orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten en verschijnt eens in de drie weken. Het is een uitgave van Elsevier Juridisch.

Het Advocatenblad wordt verspreid onder alle leden-advocaten en onder betalende abonnees. Het bevat de berichten van de Orde, artikelen over nieuwe wetgeving en actuele rechtspraak op de diverse rechtsgebieden, bijdragen over de organisatie van advocatenkantoren en geannoteerde tuchtrechtelijke uitspraken.