top advocaten

Top Advocaten

De beste advocaten van Nederland


Advocaat Mr. G. Knoops


Gerardus Godefridus Johannes (Geert-Jan) Knoops (Eindhoven, 10 juni 1960) is een Nederlandse advocaat en strafrechtdeskundige. Op zijn vakgebied geldt hij als een goede advocaat.

Levensloop
Knoops volgde van 1977 tot 1980 een opleiding aan de pedagogische academie en vervolgens tot 1982 een officiersopleiding bij het Korps Mariniers. Hij wilde aanvankelijk zeebioloog worden. Nadat hij soldaten had bijgestaan die voor de krijgsraad moesten verschijnen, koos Knoops voor rechten.

Hij studeerde vanaf 1982 civiel recht aan de Katholieke Universiteit Brabant waar hij in 1987 afstudeerde, en studeerde strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht. Vervolgens werd hij strafrechtadvocaat. Knoops was aanvankelijk verbonden aan het advocatenkantoor van Max Moszkowicz sr., maar begon in 1994 een eigen praktijk, samen met zijn echtgenote Carry Hamburger met wie hij in 1993 was getrouwd. In 1998 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Psychologische overmacht en rechtsvinding. In 2002 richtte hij het Forensic Sciences Expert Centre op, dat advocaten toegang moet bieden tot onafhankelijke forensische deskundigen, en in datzelfde jaar werd hij tot reserve-majoor bij het Korps Mariniers benoemd. Per 1 februari 2003 werd Knoops benoemd tot hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. In 2004 haalde hij een doctorsgraad aan de National University of Ireland, Galway. Per 1 januari 2005 werd hij voorzitter van het Willem Pompe Instituut, als opvolger van Chrisje Brants.

Strafrechtzaken
Knoops is onder meer bekend geworden als advocaat van de marinier Eric O., van de zwagers Wilco Viets en Herman du Bois (Puttense moordzaak), van Machiel Kuijt, en van Ernest Louwes (Deventer moordzaak). Hij behandelde ook zaken voor het JoegoslaviŽ-tribunaal, het Rwanda-tribunaal, en het Special Court for Sierra Leone. Verder trad hij op als adviseur in een proces dat bij het Amerikaans Hooggerechtshof was aangespannen door Ahmed Hamden. Begin november 2006 maakte Knoops bekend dat hij was gevraagd als adviseur van het juridisch team voor het hoger beroep van Saddam Hussein.

Bij zijn werkzaamheden wordt hij gedreven door een grote hoeveelheid idealisme en intellectualisme en kiest hij daarom vaak voor verdachten die in bijzondere situaties verkeren zoals de hierboven beschreven personen, ook als deze rechtszaken weinig financieel gewin voor hem opleveren. Zo is hij door een zaak die hij in Sierra Leone heeft, met zijn vrouw sterk betrokken geraakt bij het op poten zetten van een nieuw rechtsstelsel in dit West-Afrikaanse land.

Beschuldiging van onzorgvuldig citeren
In een recensie in het septembernummer van 2006 van het European Journal of International Law werd hij door Aurel Sari beschuldigd van onzorgvuldig citeren in The prosecution and defense of peacekeepers under international criminal law (2004), een boek gebaseerd op het proefschrift waarop hij zijn Ierse doctorstitel behaalde.[1] Knoops zou met name een tekst van de Amerikaanse jurist Sean Murphy, hoogleraar in internationaal recht, vrijwel letterlijk hebben gekopieerd.
De beschuldiging werd onderzocht door een integriteitscommissie die een vertrouwelijk rapport aan de Universiteit Utrecht uitbracht. Deze besloot op grond daarvan niets tegen hem te ondernemen en sprak haar spijt uit dat de indruk zou zijn gewekt dat er sprake zou zijn geweest van "opzettelijk verkeerd brongebruik" door Knoops.[2]

Jodendom
Alhoewel Knoops van huis uit rooms-katholiek is, heeft hij grote interesse gekregen in het jodendom waarmee hij door zijn huwelijk met een Joodse vrouw - Carry Hamburger - in aanraking is gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat hij zich sterk op dit geloof is gaan oriŽnteren; zo houdt hij zich aan de joodse spijswetten en bezoekt hij op de sabbat de synagoge en verricht hij op deze dag geen werkzaamheden. Het katholicisme ervaart hij als passief, dit in tegenstelling tot het jodendom waar meer over allerlei relevante zaken van gedachten wordt gewisseld en waar de geestelijke - de rabbijn - dichter bij de 'gewone' gelovigen staat, aldus Knoops.


Bibliografie
Psychische overmacht en rechtsvinding : een onderzoek naar de strafrechtelijke, forensisch-psychiatrische en psychologische grenzen van psychische overmacht (1998; dissertatie)
Defences in Contemporary International Criminal Law (2001)
Surrendering to International Criminal Courts: Contemporary Practice and Procedures (2002)
An Introduction to the Law of the International Criminal Tribunals: A Comparative Study (2003)
International and internationalized criminal courts: the new face of international peace and security? (2003; als Geert-Jan Alexander Knoops) ISBN 90-5454-424-4
The Prosecution and Defense of Peacekeepers under International Criminal Law (2004; dissertatie)
Theory and practice of international and internationalized criminal proceedings (2005; als Geert-Jan Alexander Knoops) ISBN 90-13-02887-X / ISBN 90-411-2457-8
Het tweede schot : het ware verhaal over Eric O. (2006; als Geert-Jan Alexander Knoops) ISBN 90-229-9241-1