top advocaten

Top Advocaten

De beste advocaten van Nederland


Burgelijk recht


Burgerlijk recht (ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd) beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen.

Het Nederlandse civiel recht is vastgelegd in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, zie ook het artikel Civiel recht (Nederland).

Het Nederlandse burgerlijk recht stamt af van de Code Civil uit de tijd van Napoleon. In eerste instantie was het Nederlandse burgerlijk wetboek niet meer dan een vertaling van dit Franse wetboek. In de tweede helft van de 20e eeuw werd begonnen met het herschrijven van het wetboek, onder leiding van de in 1954 overleden Leidse hoogleraar Eduard Meijers.